Project R-10671

Titel

Onderzoek naar de relatie tussen aanwezigheid van propere ruimte en gezondheid met specifieke aandacht voor het gebruik van humane biomonitoring en ruimtelijke aspecten (Onderzoek)

Abstract

De positieve invloed van groen in de leefomgeving op gezondheid en welbevinden werd in een recent rapport van de WGO uitgebreid beschreven. Volgens studies dragen verschillende factoren bij aan dit gunstig verband. Groene ruimtes versterken het gevoel van eigenwaarde en een positieve gemoedstoestand, dragen bij aan psychologisch herstel, bieden mogelijkheden om fysiek actief te zijn en een sociaal netwerk uit te bouwen. Bovendien is het mogelijk dat kenmerken van de buitenomgeving de microbiële omgeving beïnvloeden, wat een impact heeft op het immuunsysteem en de mentale gezondheid. In groene gebieden ligt bovendien de buitenlucht concentratie van verkeers-gerelateerde luchtvervuilende stoffen lager, hoge concentraties van deze luchtvervuilende stoffen zijn o.a. geassocieerd met een verminderde neuropsychologische ontwikkeling bij jongeren. Nabijheid van groene ruimtes zoals landbouwgebieden kan daarentegen ook leiden tot blootstelling aan pesticiden die geassocieerd zijn met verminderde neuropsychologische ontwikkeling en autisme. De biologische mechanismen die het verband tussen ruimtegebruik en gezondheid onderbouwen zijn echter onvoldoende gekend. Dit onderzoeksvoorstel heeft enerzijds als doelstelling om aan de hand van biomerker analyses, biologische routers te onderzoeken die voor dit verband relevant kunnen zijn. En anderzijds de blootstelling van jongeren aan verkeer beter in te schatten met behulp van urinaire koolstof lading. Resultaten van het onderzoek zullen geïntegreerd worden in de beschikbare gegevens van het Steunpunt Milieu en Gezondheid aangaande de invloed van ruimtegebruik op de gezondheid, vitaliteit, welbevinden en stress perceptie van jongeren.

Periode

27 november 2018 - 26 november 2020