Project P-32

Titel

Karakterisering en bereiding door middel van de sol-gel methode van afgeleide produkten van de YBCO familie door substitutie van Y3+ door Ca2+ en door toevoeging van CaO.

Abstract

Afgeleide producten van de YBCO familie zoals Y1-xCaxBa2Cu4O8 met x zo groot mogelijk en YBa2Cu4O10 worden bereid via sol-gel methodes door substitutie van Y3+ door Ca2+ en door toevoegen van CaO. Vervolgens zullen de bereide producten gekarakteriseerd worden gebruik makende van verschillende technieken om alzo de invloed van Ca op de supergeleidende eigenschappen na te gaan.

Periode

01 oktober 1994 - 30 september 1998