Project R-9224

Titel

Ontwikkeling van E-Leeromgeving platform Wiskunde

Abstract

Wiskunde speelt een belangrijke rol in veel opleidingen. De septembercurussen dienen om de wiskundekennis op te frissent maar voor veel studenten is dit te beperkt. Een e-leeromgeving platform wiskunde laat toe dat instromende studenten zich beter kunnen voorbereiden. Verschillende types didactisch materiaal wordt aangeboden. Naast traditionele uitleg in de vorm van een tekst, zullen video's helpen om de leerstof beter inzichtelijk te maken. Interactieve visualisatie helpen het bevatten van moeilijke wiskundige concepten. Ook oefeningen en zelftests worden aangeboden. Het studiemateriaal is beschikbaar in modules, met een link naar de verwachte voorkennis per studierichting.

Periode

01 september 2018 - 30 september 2020