Project R-9605

Titel

FWO internationale samenwerking met Polen: Computationele methoden voor massaspectrometriedata met hoge resolutie en massale parallelle sequencing (Onderzoek)

Abstract

De huidige ontwikkelingen in high-throughput technieken voor life sciences hebben geresulteerd in steeds grotere hoeveelheden data. Dit heeft geleid tot een situatie waarin de interpretatie van gegevens en de formulering van hypotheses achterblijven bij het tempo waarin gegevens worden geproduceerd. Het voorgestelde project richt zich op massa-spectrometrie gebaseerde proteomica en massale parallelle sequencing die de expressie en fragmentatiepatronen van duizenden biomoleculen meten in een enkel experiment. De resulterende enorme datasets worden vaak op een suboptimale manier geanalyseerd. Als gevolg hiervan gaat waardevolle informatie verloren. Het is onze ambitie om statistische en dataminingtechnieken toe te passen die het mogelijk maken het probleem aan te pakken en nieuwe inzichten en hypothesen te verkrijgen. De algoritmen worden toegepast op gegevens uit velden zoals bijvoorbeeld proteomica, lipidomics of epigenomica gegenereerd door verschillende soorten biotechnologische instrumentatie. Om onze doelstellingen te bereiken, voeren wij theoretisch en toegepast onderzoek uit aan de Universiteit van Warschau (UW), de Technische Universiteit van Warschau (WUT) en de Universiteit Hasselt (UH). Het project concentreert zich op probleemgerelateerde problemen (werkpakketten) die gericht zijn op het oplossen van problemen met gegevensverwerking. De onderwerpen passen binnen het gezamenlijke onderzoek en de Ph.D. bijlesprogramma's bij HU, UW en WUT. De financiering is bedoeld om de samenwerking en de mobiliteit van onderzoekers uit te breiden.

Periode

01 januari 2019 - 31 december 2022