Project R-9363

Titel

Huidige toestand van de bioculturele diversiteit van de herpetofauna van Zuid-Afrika, en beleidsrelevantie voor conservatie en sociale inclusie (Onderzoek)

Abstract

Er zijn wereldwijd overeenkomsten in het voorkomen van biodiversiteit enerzijds, en culturele (bv. linguïstische) diversiteit anderzijds. Meer en meer transdisciplinair onderzoek legt zich toe op de link tussen deze vormen van "bioculturele" diversiteit. Het voorgestelde project vertrekt vanuit de vaststelling dat dit groeiende onderzoeksdomein vaak een te brede focus heeft, en lijdt onder een taxonomische "bias". Daarom zal dit project bioculturele diversiteit onderzoeken op nationale schaal (in Zuid-Afrika) en voor diergroepen die tot nog toe niet opgenomen werden in dergelijke analyses: amfibieën en reptielen. Dit project draagt bij tot het behoud van de biodiversiteit, en tot ontwikkelingsdoelstellingen, dankzij de afstemming met meerdere Zuid-Afrikaanse en internationaal erkende strategieën voor duurzaamheid.

Periode

01 januari 2019 - 31 augustus 2022