Project R-9346

Titel

Framework service contract OC/EFSA/GMO/2018/02-LOT1

Abstract

Om op de Europese markt te kunnen worden gebracht zijn GGO's onderworpen aan wettelijke voorschriften die een wetenschappelijke beoordeling eisen van de mogelijke risico's voor de gezondheid van mens of dier. Het is deels de verantwoordelijkheid van de EFSA om onafhankelijk, objectief en transparant wetenschappelijk advies te verstrekken met betrekking tot de veiligheid van GGO's. Het EFSA GGO-panel beschouwd zowel gegevens gegenereerd door de aanvragers tijdens de productontwikkeling, alsmede eventuele andere relevante wetenschappelijke informatie gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur. Om aanvragers bij de opstelling en presentatie van genetisch gemodificeerde (GG) installatie marktvergunningen te leiden en assisteren heeft het GGO-panel van EFSA een leidraad ontwikkeld voor de risicobeoordeling van GG installaties en daarvan afgeleide levensmiddelen en diervoeders (FF GD). Deze leidraad beschrijft principes, concepten, gegevenseisen en problemen die moeten worden overwogen bij het uitvoeren van de risicobeoordeling van genetisch gemodificeerde installaties en daarvan afgeleide levensmiddelen en diervoeders. In het bijzonder, heeft het EFSA GGO-panel intensief gewerkt om expliciete objectieve, transparante en geharmoniseerde richtsnoeren voor experimenteel ontwerp en analyse te ontwikkelen. Deze omvatten de vaststelling van minimumeisen, en het verstrekken van specifieke statistische methodologieën voor veldproeven zowel voor de vergelijkende veiligheidsbeoordeling van genetisch gemodificeerde installaties en daarvan afgeleide levensmiddelen en diervoeders nodig voor de risicobeoordeling van voedsel-en voederveiligheid (FF). Binnen dit project zal CenStat een goede feedback geven aan het EFSA panel over GGO's met betrekking tot de aanvraagdossiers.

Periode

13 november 2018 - 12 november 2020