Project R-9616

Titel

FWO reiskrediet voor een kort verblijf in het buitenland ikv onderzoek naar emoties in topmanagementteams van familiebedrijven van 08/04 tot 05/05/2019 aan het Research Institute for family Business at WU Wien. (Onderzoek)

Abstract

In het kader van mijn doctoraat voer ik onderzoek naar emoties in familiebedrijven, een topic dat nog steeds lijdt aan een gebrek aan robuuste, empirische resultaten (Shepherd, 2016). Hierbij focus ik me specifiek op "emotionele dissonantie", dat gedefinieerd wordt als het fenomeen dat optreedt wanneer de emoties die een individu voelt verschillen van de emoties die hij of zij toont aan de buitenwereld (Abraham, 1998). Dit concept komt voort uit onderzoek naar service contexten, waar het al een aantal decennia geweten is dat werknemers de emoties die ze tonen aanpassen, of met andere woorden emoties verbergen of faken, wanneer ze omgaan met klanten, patiënten, etc. Het is aangetoond dat emotionele dissonantie een aantal negatieve gevolgen met zich meebrengt, zoals een verminderde jobtevredenheid, een hoger verloop en een hoger gevoel van emotionele uitputting. Meer recent zijn auteurs het er over eens dat mensen binnen organisaties hun emoties ook aanpassen tijdens interacties binnen de organisatie zelf. Dit heeft mij er toe aan gezet emotionele dissonantie te bekijken binnen de context van familiebedrijven. Men veronderstelt binnen de literatuur dat het fenomeen minstens even veel voorkomt in familiebedrijven dan in niet-familiebedrijven, omwille van de overlap tussen het bedrijf en de familie, twee systemen die elk het verbergen of tonen van verschillende emoties vragen (Labaki, Michael-Tsabari, & Zachary, 2013; Rau, 2013). Desondanks is er nog geen diepgaand onderzoek gevoerd rond dit topic. Een van de grote pistes die ik zal onderzoeken, is de invloed van de mate van "familiness" of familiale invloed op emotionele dissonantie. Het is hiervoor dat ik zal samenwerken met het Research Institute for Family Business of WU Vien

Periode

08 april 2019 - 05 mei 2019