Project R-9474

Titel

Een internationale workshop als een eerste stap naar blended learning-technieken in retail design (Onderwijs)

Abstract

Als resultaat van het eerste deel van een doctoraat in het opleiden van de retail designer van morgen, heeft onze faculteit een model ontwikkeld om het beste te halen uit hoe retail design onderwijzen. Tot dusverre hebben we een competentiekader ontwikkeld dat een retail designer tijdens zijn opleiding zou moeten verkrijgen. Als een eerste experiment om te testen hoe deze competenties in een beperkte korte tijd (zoals de workshop) worden onderwezen, stellen we een tweevoudig model voor dat uit twee stappen bestaat. Ten eerste leren de bachelorstudenten op de meest efficiënte manier 'de stiel' van retail design. Ten tweede, masterstudenten, die het vak zouden moeten kennen, leren hoe ze het in teamverband aan anderen kunnen overbrengen. Waarom doen we dit? Literatuur over het opleiden van ontwerp laat zien dat wanneer studenten de kennis die ze hebben opgedaan aan andere studenten moet uitleggen, de leercurve enorm toeneemt. We zien een kloof tussen kennis over retail design en toepassen van wat ze weten. Hiertoe stellen we een model voor waarin een professor wordt vergezeld door een klein team UHasselt-masterstudenten (6 in dit geval). De professor leidt de workshop, maar de studenten helpen met het verspreiden van de kennis door deel uit te maken van een of twee groepen. Deze workshop maakt deel uit van een groter plan om interdisciplinaire en internationale ontwerptools te ontwikkelen, voor retail design als een eerste testcase. Het belangrijkste doel van dit grotere project is om een toolbox te ontwikkelen waarmee andere ontwerpers retail design kunnen geven zonder er ervaring in te hebben

Periode

11 maart 2019 - 18 maart 2019