Project R-9477

Titel

DAAD-project: Ontmoetingsplaats functionele lagen (Onderwijs)

Abstract

Samen met UC Zweibrucken (Kaiserslautern – Duitsland) loopt er een project (DAAD – Functionele lagen – 2019-2020) dat focust op mobiliteit in onderwijs en onderzoek. Het is de doelstelling van het DAAD project om uitwisselilng te bewerkstelligen op niveau van bachelor, master en PhD. Dit werd de afgelopen 4 jaar reeds geïnitieerd door uitwisseling van bachelor en masterstudenten van Zweibrucekn naar UHasselt. Het afgelopen jaar gingen er ook enkele masterstudenten van UHasselt naar Zweibrucken voor hun masterproef. Discussie over een "Double Degree" zijn bezig en het is gepland voor dit project om die discussies om te zetten in een overeenkomst zodat studenten van UHasselt die naar Duitsland gaan, voor één extra jaar, twee diploma's kunnen verdienen. Verder zijn er ook verschillende PhD studenten van UHasselt die naar Zweibrucken kunnen gaan voor een kortverblijf en 3 Duitse PhD studenten zijn hun PhD gestart in Zweibrucken met een UHasselt promotor. Een intense uitwisseling van PhD studenten in beide richtingen heeft plaatsgegrepen in de laatste jaren en zal ook nu nog verder worden geïntensifieerd. Hierdoor overlappen de onderzoekstopics meer en meer en zal er dus ook ingezet worden op het ontwikkelen van onderzoekssamenwerkingen in de vorm van gesubsidieerde projecten. Vervolgens gaan er ieder jaar 16 UHasselt studenten (GLW-BMW en IIW) naar een zomerschool in Zweibrucken voor het ontwikkelen van functionele lagen in een cleanroom. Dit heeft een zeer hoge toegevoegde waarde voor beide groepen van studenten, zowel voor studenten van bio-electronica en nanotechnologie (GLW-BMW-BEN) alsook voor de studenten van elektronica-ICT (IIW). Er wordt ook een zomerschool georganiseerd aan de UHasselt waar opnieuw 16 studenten van Zweibrucekn aan deelnemen en 25 tot 75 studenten in totaal. Vorige versies van de zomerschool werden georganiseerd in samenwerking met VUB, UGent en KULeuven wat er toe leidt dat de resultaten van dit project ook breed worden verspreid. Tenslotte wordt er ook ingezet op uitwisseling van ZAP tussen UHasselt, UCZweibruceken en het Max Planck instituut in Mainz en de Universiteit van Lissabon.

Periode

01 januari 2019 - 31 december 2021