Project R-9999

Titel

TRPV4 als drijvende kracht van somatische migratie en uitloperdynamiek in microglia

Abstract

Microglia zijn de immuuncellen van het centraal zenuwstelsel die cruciaal zijn voor de ontwikkeling en gezondheid van de hersenen. Hun belangrijkste functie is het detecteren van hersenschade door middel van hun beweeglijke uitlopers en door, indien nodig, te migreren naar getroffen hersengebieden. Zowel de beweeglijkheid van de uitlopers als de celmigratie zijn afhankelijk van een gecoördineerde aanmaak en afbraak van celadhesies. Celadhesies zijn proteïnecomplexen die connecties vormen met de extracellulaire matrix. Ondanks het feit dat deze celadhesies gereguleerd worden door lokale intracellulaire calcium concentraties, blijven de moleculaire en cellulaire mechanismen van de initiële calcium instroom in microglia onbekend. Het doel van dit project is om aan te tonen dat het mechano-gevoelige, calcium-doorlatend kanaal TRPV4 een essentiële rol speelt in deze initiële stijging in intracellulaire calcium. Gebruikmakend van super-resolutie microscopie, willen we eerst het expressiepatroon van TRPV4 bestuderen en bepalen of de activatie van TRPV4 een invloed heeft op de motiliteit van de uitlopers en de celmigratie. Daarnaast zullen we, aan de hand van tractie-kracht microscopie en migratiestudies van microglia in hersenplakken, onderzoeken hoe TRPV4-afhankelijke calcium signalen het migratiegedrag van microglia beïnvloeden. Ten slotte zullen we, dankzij een experimenteel model van acuut en chronisch hersentrauma, de bijdrage van TRPV4 aan microglia migratie in vivo bekijken.

Periode

01 oktober 2019 - 30 september 2022