Project R-2071

Titel

Studie van mechanismen voor diamantnucleatie in aanwezigheid van een metaalgebaseerde interlaag

Abstract

Het project beoogt originele, diepgaande inzichten te bekomen in de nucleatiemechanismen van nanokristallijne diamant films in aanwezigheid van metaalbevattende interlagen met verschillende samenstelling, afgezet via waterige CSD. Door het bekomen begrip kan met positief effect ingespeeld worden op het nucleatie-groeimechanisme, zodat uniforme NCD materialen met MWPECVD gegroeid kunnen worden op diverse substraten. Op deze manier ligt de weg open voor fundamenteel onderzoek in nieuwe gebieden van toepassing. Grensverleggende inzichten worden verwacht op gebied van metaalgebaseerde interlaag depositie en diamantkiemgeneratie in aanwezigheid van dergelijke lagen. Nieuwe elektronenmicroscopische analysemethoden zullen ontwikkeld/aangewend worden voor de studie van de optredende fenomenen, waarop de modellen voor de achterliggende mechanismen gebaseerd zullen worden.

Periode

01 januari 2010 - 31 december 2013