Project R-9782

Titel

Profileren van stamcelreacties tegen chemische stress van deeltjes (Onderzoek)

Abstract

Weefsels zijn een complexe entiteit van verschillende celtypen. Elke cel wordt anders beïnvloed en reageert individueel op een giftig insult. De intracellulaire omgeving van stamcellen wordt gekenmerkt door een lage metabolische toestand en lage zuurstofgehalten. Deze eigenschappen, in combinatie met een efficiënt reparatiesysteem, zorgen ervoor dat stamcellen anders reageren op chemische stress. Het huidige project heeft tot doel de cellulaire dynamica van pluri / multipotente stamcellen te karakteriseren naar verschillende toxische stoffen. Het zeer regenererende organisme Schmidtea mediterranea zal worden gebruikt om stamcelreacties in een in vivo situatie te onderzoeken; gebruik makend van verschillende fenotypische uitkomsten als eindpunt. In een in vitro opstelling, waarbij menselijke mesenchymale stamcellen worden gebruikt, zullen stamcelresponsen worden gekarakteriseerd in functie van verschillende cellulaire schade (genotoxiciteit versus oxidatieve stress). Tenslotte richten we ons op het identificeren van de onderliggende drijvende krachten die stamcellen hun plasticiteit terugdringen tot door chemische stoffen geïnduceerde toxiciteit. Alle mechanismen van belang zullen functioneel worden gevalideerd in de laatste fase van het project.

Periode

01 oktober 2019 - 30 september 2023