Project R-10059

Titel

Inclusief toerisme als businesstransformator voor logiesverstrekkers en bedrijven

Abstract

Toerisme in Vlaanderen groeit. Bezoekersaantallen zitten in de lift maar de bezettingsgraad van Vlaamse logies kan nog omhoog. Volgens Toerisme Vlaanderen (2018) is de bezettingsgraad van Vlaamse logies in 2018 gelijk aan 64%. Inclusief toerisme biedt heel wat mogelijkheden om dit percentage te verbeteren. Met naar schatting 1 op de 6 Vlamingen die aangeven een beperking en/of zorgnood te hebben, de voorziene demografische trends zoals de vergrijzing maar ook de (zorg)noden voor familievakanties vormen zij een diverse maar aanzienlijke doelgroep . Dit vormt een duidelijke strategische opportuniteit voor Vlaamse logiesverstrekkers naar potentiële verhoging van hun bezettingsgraad (o.a. tijdens dalmomenten) en economische hefbomen door innovatie-opportuniteiten voor Vlaamse toeleveranciers in de toeristische sector (aanbieders van [technologische] producten, interieurontwerpers, architecten en aannemers die zorgeloos verblijven mee vorm geven.) Recent onderzoek van de Universiteit Hasselt (2018) wijst specifiek voor Limburg uit dat de zeer grote verantwoordelijkheid als uitbater, de vereiste investeringen en de te beperkte kennis over de doelgroep de belangrijkste bottlenecks vormen om niet in te zetten op inclusief toerisme. Nochtans blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie (2014) dat in België tot 49% meer rendement kan worden gegenereerd indien logiesverstrekkers minimaal zouden investeren in toegankelijkheid. De vele economische argumenten ten gunste van inclusief toerisme blijken tot nu toe te onbekend bij ondernemers in de toeristische sector. Universal Design (UD) of 'ontwerpen voor iedereen' is een centraal concept in de ontwikkeling en het begrip van inclusief toerisme. UD betekent niet "one size fits all", wel "stretching the fit". En juist daar ligt een potentieel dat voor toeristische logies een grote meerwaarde kan betekenen. UD heeft niet enkel betrekking op infrastructuur. Uit eerdere onderzoeken van Vives (2015) & VZW toegankelijkheidsbureau (2007) is gebleken dat een holistische benadering met aandacht voor het financiële aspect, communicatie en klantvriendelijkheid niet mogen ontbreken in de business transformatie. De eindgebruiker is het klankbord om het 'ontwerpen voor iedereen' te toetsen

Periode

01 oktober 2019 - 30 november 2021