Project R-9964

Titel

Populatiegenomica van zoetwatersardienen in Centraal-Afrikaanse meren, en vertaling in het visserijbeleid (Onderzoek)

Abstract

Sardienachtige zoetwatervissen hebben het potentieel om miljoenen mensen te voeden in het Zuiden. Veel soorten staan echter onder druk door klimaatverandering en een toename van de visserijdruk. De biologische mechanismen die deze vissen tegen zulke veranderingen kunnen beschermen zijn echter onvoldoende gekend. Genetische technieken kunnen waardevolle informatie geven over structuur, demografie en aanpassingsvermogen van visbestanden. Deze kennis kan gebruikt worden om overbevissing te voorkomen, maar wordt nog maar zelden toegepast in het visserijbeheer, zeker in ontwikkelingslanden. De uitdaging van mijn doctoraat ligt in het vergaren van deze kennis voor de Centraal-Afrikaanse zoetwatersardienen Stolothrissa tanganicae en Limnothrissa miodon. Aan de hand van de karakterisatie van het volledige genoom van beide soorten, en door het ophelderen van de genetische structuur van de verschillende populaties uit het Tanganyikameer, Kivumeer, Karibameer en het Cahora Bassa-reservoir, zal ik de beste opties voor het beheer van beide soorten in de socio-economische context van Centraal Afrika bestuderen, en voor het vertalen van deze informatie naar beleidsmakers. Dit project mikt op een beter begrip van de wijze waarop soorten zich aanpassen in hun pelagische leefomgeving, en van hun veerkracht ten opzichte van menselijke introducties en "global change".

Periode

01 juni 2021 - 31 mei 2022