Project R-9974

Titel

Een Statistisch Kader voor de Analyse van Gegevens uit Cameravallen in Ecologisch Onderzoek (Onderzoek)

Abstract

Om het effect van menselijke oorzaken op de dichtheid van dieren na te gaan, zijn inzichten in populatiedynamica nodig. Camera's zijn krachtige, niet-invasieve tools om populaties in kaart te brengen. Beperkte detectie en het onvermogen om tussen individuen van soorten zonder natuurlijke markeringen te onderscheiden, verhinderen het gebruik van traditionele analysetechnieken. Recente ontwikkelingen voorzien oplossingen, hoewel ze nog steeds onvoldoende simultaan kunnen corrigeren voor meerdere oorzaken van gelimiteerde detectie en veelal focussen op de analyse van slechts één doelsoort. De invloed van het studieprotocol op zowel resultaten als kostenefficiëntie blijft ook onduidelijk. Ik stel hier een statistisch kader voor, dat instaat voor de verbeterde verwerking van gegevens uit cameravallen. Mijn doel is om de populatiedynamica van zoogdierenpopulaties in het Nationaal Park Hoge Kempen (België) te bestuderen en om conservatiestrategieën te formuleren, gebruik makend van gegevens over verschillende taxonomische groepen. Ik plan om bestaande methodes verder uit te werken, naar minder assumptie-gedreven modellen, voor doelsoorten en gemeenschappen, en om hun potentieel te vergelijken vanuit een statistisch, praktisch en economisch oogpunt. Dit zal resulteren in verbeterde richtlijnen voor dataverzamelaars en -analisten, alsook nieuwe ecologische inzichten, met opportuniteiten voor implementatie in natuurbeleid.

Periode

01 oktober 2019 - 30 september 2023