Project R-10069

Titel

Fysicochemische karakterisering en risicoanalyse van de fractie nanopartikels in het voedseladditief E174 (zilver) in een wetgevende context. (Onderzoek)

Abstract

Metaalkleurig zilver wordt gebruikt als voedseladditief dat beter bekend staat als E174. In een recente opinie gepubliceerd door EFSA over de re-evaluatie van E174 werden onder meer het gebrek aan relevante toxiciteitsdata van E174, onbekende partikelgroottedistributies van E174 partikels en het vrijkomen van zilverionen in E174, aangeduid als onzekerheden voor een betrouwbare risicoanalyse. In deze context wordt er een methode voor de karakterisering van de nano-fractie van partikels in het voedseladditief E174 ontwikkeld, gevalideerd en toegepast, gebaseerd op EM-methodologieën. Conventionele TEM methodologieën worden gebruikt om de grootte- en vormdistributies van nanopartikels te bepalen in pure E174 voedseladditieven en producten die deze E174 bevatten in een legislatieve context. Verder wordt er een semi-automatische HAADF-STEM-EDX-gebaseerde methode ontwikkeld die fysische karakterisering in combinatie met chemische identificatie van zilver (nano)partikels in voedselmatrices toelaat. De TEM-gebaseerde karakteriseringen zullen relevante data aanleveren voor een gerichte blootstellingsanalyse van E174. In parallel zal de hazard geassocieerd met E174 ingeschat worden door (pre)toxicologische STEM-EDX-gebaseerde studies gebruikmakende van in vitro humane darmcelmodellen. Op deze manier zullen artefacten die gerelateerd zijn aan het productieproces van E174 en de factoren die de risicoanalyse beïnvloeden, beter begrepen worden. Verder kan een beter inzicht in de toxiciteit gerelateerd aan de consumptie van E174 leiden tot nieuwe veiligheidsmaatregelen. Bestaande knowledge gaps over het gebruik van E174 kunnen gesloten worden en richtlijnen verder verfijnd worden.

Periode

01 oktober 2019 - 31 december 2020