Project R-9976

Titel

Identificatie van de belangrijkste moleculen die betrokken zijn bij de rekrutering van pathogene T-cellen naar de ontstoken MS-hersenen

Abstract

Bij multiple sclerose (MS) migreren T-lymfocyten naar het centrale zenuwstelsel, waardoor een overdreven immuunrespons ontstaat die uiteindelijk leidt tot axonale schade en neurodegeneratie. Ons team en anderen hebben eerder sterk cytotoxische CD4+ T lymfocyten (CD4+ CTL) geïdentificeerd, die samenhangen met ziekte verergering bij MS. In dit project willen we de belangrijkste moleculen identificeren die essentieel zijn voor de infiltratie van CD4+ CTL in de hersenen. De remming van deze moleculen is van therapeutische waarde om de neurodegeneratie bij progressieve MS te stoppen, vooral omdat het specifiek gericht is op pathogene T-cellen zonder dat dit invloed heeft op immuunsurveillantie.

Periode

01 oktober 2019 - 30 september 2023