Project R-9978

Titel

Het beste van twee werelden: het stimuleren van het potentieel van CASCs met DPSCs voor functioneel cardiaal herstel. (Onderzoek)

Abstract

Hartinfarct is de meest frequente oorzaak van hartfalen. Recente therapieën verlagen het risico op recidief infarct en verbeteren de overleving, maar ze kunnen het beschadigde cardiale weefsel niet herstellen en bijgevolg de verdere progressie naar hartfalen niet verhinderen. Onze onderzoeksgroep heeft recent een nieuwe cardiale stamcel (CASC) ontdekt met een hoge differentiatiecapaciteit naar cardiomyocyten. De toepassingsmogelijkheden van deze stamcellen zijn echter beperkt door de lage celoverleving, aangezien CASCs een beperkte mogelijkheid hebben om bloedvaten te vormen (i.e. angiogenese). Daarnaast hebben dentale pulp stamcellen (DPSCs) wel sterke angiogene eigenschappen, maar kunnen ze niet differentiëren in cardiomyocyten en zodoende de hartfunctie niet volledig herstellen. Het doel van dit project is om de angiogene eigenschappen van CASCs te verbeteren door ze te stimuleren met dentale pulp stamcellen (DPSCs). Eerst zal ik onderzoeken of co-cultuur met DPSCs de in vitro eigenschappen van CASCs kan verbeteren: met name proliferatie, differentiatie, migratie en angiogenese. Daarnaast zal ik nagaan welke eiwitten, geproduceerd door de DPSCs, belangrijk zijn om CASCs te stimuleren. Ten slotte ga ik onderzoeken of deze gestimuleerde CASCs de herstelmogelijkheid van het hart verbeteren in een ratmodel van hartinfarct. Zodoende zullen deze bevindingen leiden tot een vooruitgang in cardiaal herstel en tot een betere toekomstige behandeling van de hartfalen patiënt.

Periode

01 oktober 2019 - 31 oktober 2019