Project R-9983

Titel

Onderzoek naar de effecten van global change op de migratiepatronen van vogels: de case van de Europese Nachtzwaluw (Onderzoek)

Abstract

In het huidige tijdperk, het Anthropoceen, staat onze leefwereld onder grote druk door veranderingen van de ecosystemen en klimaatverandering. Als gevolg nemen we waar dat de biodiversiteit op aarde in een snel tempo aan het verdwijnen is. Diersoorten die over lange afstanden migreren staan mogelijk nog onder een hogere druk dan andere, omdat zij onderhevig zijn aan bedreigingen in verschillende delen van de wereld, en op verschillende momenten van het jaar. Voorgaande studies naar de effecten van global change op populaties van migrerende diersoorten hebben vaak enkel de effecten op de populaties tijdens de broedperiode beschouwd. Daarnaast wordt tot op heden veel nadruk gelegd op onderzoek naar climate change, daar waar verandering in het landschap, onder meer veroorzaakt door socio-economische veranderingen, mogelijks meer effect hebben op populatiedynamieken. Vogels vormen een interessante groep om de effecten van global change op populatiedynamieken te onderzoeken omdat zij vaak snel reageren op veranderingen in hun leefomgeving. In dit project zullen wij daarom de effecten van global change onderzoeken op de migratie-ecologie van vogels in Europa. Hierbij leggen wij, onder meer, meer nadruk op landschapsveranderingen in de rustplaatsen die tijdens migratie gebruikt worden. Het project zal focussen op de migratie-ecologie van de Europese Nachtzwaluw, als case-study. Deze schemeractieve vogelsoort migreert jaarlijks naar overwinteringsgebieden in Centraal Afrika. Onderweg vertrouwt hij op belangrijke rustgebieden in Europa en Afrika alvorens ecologische barrières over te steken. Zowel de overwinteringsgebieden als rustgebieden worden door vele Europese vogelsoorten gebruikt tijdens migratie en staan onder zware druk.

Periode

01 oktober 2019 - 30 september 2023