Project R-10417

Titel

Het neuroregeneratieve effect van humane dentale pulpastamcellen wordt verbeterd door inflammatoire preconditionering met oplosbare ontstekingsmediatoren uit Leukocyt- en Plaatjesrijk Fibrine (Onderzoek)

Abstract

Pathologieën van het centrale zenuwstelsel (CZS) zoals het herseninfarct zijn één van de belangrijkste doodsoorzaken en reden van permanente handicap, gekarakteriseerd door hersenschade en verlies van hersenfunctie. Helaas is spontaan hersel onvoldoende en is er noog aan nieuwe interventies zoals bijvoorbeeld cel-gebaseerde therapieën. Humane dentale pulpastamcellen (hDPSCs) zijn een veelbelovende bron van cellen welke bemoedigende resultaten hebben gehaald in diermodellen van CZS pathologieën gemedieerd door paracriene effecten. Daarenboven werd hun regeneratief effect en de secretie van oplosbare mediatoren bevorderd door preconditionering- of priming strategieën. In dit project worden hDPSCs blootgesteld aand de oplosbare factoren omvat in leukocyt- en plaatsjerijk fibrine (L-PRF), een klinisch toegepast biomateriaal verkregen uit patiënteigen bloed. Er werd aangetoond dat L-PRF inflammatoire mediatoren bevat welke stamcelgeïnduceerde angiogenese en immunomodulatie bevorderen, maar het effect op hDPSC-gemedieerde neuroregeneratie is onbekend. Ik stel als hypothese dat de neuroregeneratieve en neuroprotectieve effecten van het hDPSC secretoom worden bevorderd door L-PRF priming. Na het bepalen van de secretie van neurotrophines door L-PRF geprimede hDPSCs, wordt het effect van het secretoom van geprimede- en niet-geprimede hDPSCs op de migratie en proliferatie van neurale stamcellen nagegaan, net als op neuroprotectie en neuriet uitgroei van neuronen. Dit project draagt bij tot inzicht in het therapeutisch potentieel van hDPSCs in CZS pathologieën en zal waardevolle informatie genereren voor translationeel onderzoek.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2022