Project R-10601

Titel

Een fundamentele studie van energie- en ladingsoverdrachtsprocessen in laag-dimensionele organischanorganische hybride perovskieten. (Onderzoek)

Abstract

Het hoofddoel van dit project is om een fundamenteel inzicht te krijgen in het voorkomen en de rol die energie- en ladingsoverdrachtsprocessen hebben in 2D gelaagde en laag dimensionele hybride organisch-anorganische perovskieten. De perovskieten die worden verkregen en bestudeerd bevatten organische halfgeleiders en organische ladingoverdrachtscomplexen die hiervan afgeleid zijn door intercalatie van organische acceptormoleculen. Omdat deze processen de kern vormen van de opto-elektronische eigenschappen die deze materialen kunnen vertonen, is het begrijpen en ontrafelen van de verschillende interacties die kunnen optreden, de sleutel tot het realiseren van volgende stappen in technologieontwikkeling. Voor zover ons bekend zijn de processen in deze nieuwe klasse van materialen tot nu toe vrijwel onontgonnen. Er wordt verwacht dat totaal nieuwe richtingen van onderzoek zullen worden onthuld, die uiteindelijk zullen leiden tot een grote variatie in toepassingen in optische en elektronische devices. Om dit doel te bereiken, wordt een combinatie van fundamentele interdisciplinaire onderzoeksactiviteiten voorgesteld gaande van materiaalsynthese, theoretische modellering, structuurcontrole op nanoschaal, structurele en fysische karakterisering, tot dunne film verwerking en evaluatie van de devicefysica die plaatsgrijpt. Deze aanpak wordt mogelijk gemaakt door interactie met het aanwezige onderzoeksnetwerk, dat partners omvat met complementaire achtergrondkennis en infrastructuur.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2023