Project R-10602

Titel

Taxonomische wanorde: Een filosofisch-taxonomisch onderzoek naar de rol van waarden in soortenclassificatie (Onderzoek)

Abstract

Biologen zijn het er over eens dat we een biodiversiteitscrisis doormaken met desastreuze en steeds groeiende gevolgen voor de hele bevolking. Het onderzoek en beleid die nodig zijn om deze crisis aan te pakken vereisen een betrouwbare en volledige inventaris van biodiversiteit in de vorm van een soortenclassificatie. De bestaande classificaties verkeren echter in een staat van wanorde: er zijn ongeveer dertig verschillende soortenconcepten, en deze worden geoperationaliseerd aan de hand van tientallen verschillende methodes voor soortendelimitatie. Hoewel al deze methodes beantwoorden aan de epistemische standaarden van de taxonomie, leiden ze vaak tot verschillende resultaten voor dezelfde organismen. Het gevolg hiervan is dat de uitkomsten van soortenclassificatie sterk afhangen van de pragmatische, waardegeladen factoren die de keuze tussen verschillende methodes beïnvloeden. Dit leidt op zijn beurt tot de huidige taxonomische wanorde gekenmerkt door instabiele classificaties, onenigheid tussen experten, en de heterogeniteit van de groepen die als soort erkend zijn. Het doel van dit project is om de inzichten en methodes van de taxonomie en de filosofie te combineren om de oorzaken en schadelijke gevolgen van taxonomische wanorde te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zullen dan dienen om een strategie te ontwikkelen om deze problemen op te lossen.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2023