Project R-10597

Titel

Macrophagen die het anti-inflammatoire cytokine IL-13 tot overexpressie brengen reduceren vervroegde veroudering van het immune system veroorzaakt door ruggenmergschade. (Onderzoek)

Abstract

Dwarslesie-patiënten lijden aan locomotorische beperkingen en hebben een verkorte levensverwachting in vergelijking met gezonde mensen, door een functionele afname van bepaalde lichaamssystemen. Hoewel we weten dat naarmate men ouder wordt het immuunsysteem afneemt en dat het immuunsysteem een negatieve rol speelt in het herstelproces van dwarslesie-patiënten, is er niet veel bekend over hoe dwarslesies veroudering van het immuunsysteem beïnvloeden. Daarom zullen wij leeftijd-gerelateerde immuun markers testen in muizen en patiënten op verschillende tijdstippen na een dwarslesie. Onlangs zijn er veelbelovende strategieën ontwikkeld om immuun-veroudering te onderdrukken. Zo ook het gebruik van medicijnen die overmatige pro-inflammatoire cytokine secretie door microglia remmen. Eerder hebben wij macrofagen ontwikkeld die het anti-inflammatoire cytokine IL-13 (IL-13Mφ) tot overexpressie brengen en na transplantatie in dwarslesiemuizen het aantal ontstekingsremmende Mφ in het ruggenmerg verhogen. Wij veronderstellen dus dat deze IL-13Mφ vervroegde immuun-veroudering veroorzaakt door trauma onderdrukken door een anti-inflammatoire omgeving te creëren die de verouderde immuunreactie van microglia remt. Na transplantatie in muizen zullen we opnieuw leeftijd-gerelateerde immuun markers analyseren. Tot slot zullen we de bevindingen vertalen naar de humane situatie met behulp van immuun cel-neuron co-cultuur systemen die gemaakt worden van humane geïnduceerde pluripotente stamcellen.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2023