Project R-10410

Titel

H2020 RIA EXIMIOUS (Onderzoek)

Abstract

Immuun gemedieerde, niet-overdraagbare ziekten, zoals auto-immuunziekten, allergische aandoeningen en astma, zijn chronische aandoeningen waarbij de interactie tussen exposoom en immuunsysteem een centrale rol speelt. Aangezien de prevalentie en maatschappelijke kosten van deze ziekten in de EU stijgen, is een holistische aanpak nodig. Het EXIMIOUS consortium – brengt experts samen op het gebied van immunologie, toxicologie, klinische geneeskunde, milieuhygiëne, epidemiologie, bio-informatica en sensorontwikkeling – benadert het menselijke exposoom op een innovatieve manier door het karakteriseren en kwantificeren van meervoudige en gecombineerde omgevingsblootstellingen (exposomics) te associëren met hoog-dimensionele immuun-fenotyping en -profiling platforms, om de (vroege) immuuneffecten geïnduceerd door deze blootstellingen (immunomics) in kaart te brengen. In verschillende cohorten - die de hele levensduur bestrijken, inclusief het prenatale leven - zullen we het exposoom, het immuunsysteem (immunoom), andere omics en klinische en sociaal-economische gegevens uitgebreid in kaart brengen, met behulp van twee belangrijke methoden - één beginnend vanaf het exposoom, de andere vanaf gezondheidseffecten - die 'meet in the middle' (in het midden samenkomen). Nieuwe bio-informatica-tools, gebaseerd op systeemimmunologie en machine learning, zullen worden gebruikt om deze enorme datasets te integreren en te analyseren en om 'immuun vingerafdrukken' te bepalen die het levenslange exposoom van een persoon weergeven alsook immuun vingerafdrukken identificeren die vroege tekenen zijn van slechte gezondheid en voorspellers van ziekte op individueel niveau. We zullen een veelzijdige toolbox bouwen voor onderzoekers, beleidsmakers, clinici en het grote publiek met de exposoom / immunoom-tools die tijdens het project zijn ontwikkeld om de impact van het exposoom op het immuunsysteem op het niveau van individuen en populaties te helpen beoordelen. Hierdoor kunnen beleidsmakers de verschillende elementen van het exposoom begrijpen/onderkennen die prioriteit moeten krijgen om een gericht preventief beleid te kunnen opzetten om de gezondheidszorg en sociaaleconomische kosten te verlagen, wat leidt tot een groter welzijn voor de EU-bevolking. EXIMIOUS zal samenwerken met de andere projecten (EXPANSE, HEAP, ATLETE, EQUAL-LIFE, LONGITOOLS, EPHOR, REMEDIA en HEDIMED) gefinancierd binnen de Human Exposome-programmaoproep H2020-SC1-BHC-2018-2020.

Periode

01 januari 2020 - 30 juni 2025