Project R-10419

Titel

H2020 IA CoroPrevention

Abstract

Coronaire hartziekten hebben een enorme socio-economische impact in België en Europa. Daarom zijn er betere instrumenten voor risicostratificatie en meer gepersonaliseerde zorg nodig om de morbiditeit en mortaliteit van coronaire hartziekten te doen dalen. Verder zullen deze ontwikkelingen mogelijks ook kunnen leiden tot een belangrijke daling van de economische impact van coronaire hartziekten. In het Coropreventionproject zal een innovatieve risicostratificatie strategie en een gepersonaliseerd zorgplan worden ontwikkeld en onderzocht worden in een prospectieve studie in meerdere Europese landen. We streven ernaar om het aantal hartinfarcten aanzienlijk te verminderen door het gebruik van deze interventies. 1. Prospectief evalueren van het klinische nut van gepersonaliseerde preventie 2. Evaluatie van de gezondheidseconomische en sociale voordelen van gepersonaliseerde preventie 3. Het ontdekken van nieuwe predictieve markers voor de evaluatie van de geneesmiddelrespons 4. Verbeteren van de huidige ESC-richtlijnen op basis van de gerandomiseerde studie 5. Disseminatie van het gepersonaliseerde preventieplan naar artsen, patiënten, borgbetalers en beleidmakers. Dit project zal een innovatieve, economisch duurzame en gepersonaliseerde preventieplan ontwikkelen dat kan gebruikt worden in heel Europa. De gebruikte protocollen en technologieën zullen zorgvuldig worden beoordeeld door NICE met behulp van hun standaard evaluatiemethoden. De uiteindelijke conclusies zullen verder worden ondersteund door een volledige gezondheidseconomische analyse. UHasselt is betrokken en coördineert voornamelijk het werkpakket dat het preventie / revalidatieprogramma definieert en de ondersteunende softwareapplicaties levert.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2026