Project R-9795

Titel

De civic-stage als sluitstuk van de leerlijn civic-reflectie

Abstract

De Opleiding Architectuur schrijft al jaren aan een eigen civic verhaal. De opleiding wil de huidige master curriculumhervorming inzetten om van dit verhaal een gedragen verhaal te maken bij collega's en studenten. Om dit te ondersteunen stelt dit IOP voor om een leerlijn civic-reflectie uit te werken die studenten aanzet om kritisch te reflecteren op de rol die ze willen/kunnen spelen als ontwerper in een regio met specifieke maatschappelijke (en ruimtelijke) uitdagingen. Het wil deze leerlijn uitwerken door de methodiek van probleem gestuurd project gebaseerd leren toe te passen op het opleidingsonderdeel van de stage.

Periode

01 september 2019 - 31 augustus 2021