Project R-10416

Titel

H2020 RIA ALTERNATE (Onderzoek)

Abstract

Het wordt algemeen aanvaard dat het gebruik van duurzame brandstoffen de meest veelbelovende en waarschijnlijk de enige maatregel op korte en middellange termijn zal zijn, die de luchtvaartindustrie in staat stelt zijn uitstoot te verminderen om te helpen om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs 2015 te bereiken. In de afgelopen 10 jaar zijn er veel testen gedaan met verschillende drop-in grondstoffen van biologische oorsprong met een hoog succesniveau. De huidige commerciële vliegtuigmotoren zijn gecertificeerd voor het gebruik van een mix van maximaal 50% van sommige van deze nieuwe producten. Meer aanvullend onderzoek is nog steeds gaande naar het gemak van het ontwikkelen van nieuwe grondstoffen en naar hun potentiële impact op de klimaatverandering. De International Civil Aviation Organization(ICAO) bespreekt nu de beste manier om de levenscyclusanalyse (LCA) van de meest gemakkelijk beschikbare producten te standaardiseren en wat de beste certificeringsprocedures zijn. Dit proces is nodig om ICAO's CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), goedgekeurd in oktober 2016, toe te passen om de uitstoot van kooldioxide (CO2) in de internationale luchtvaart op 2020-niveau te stabiliseren. Geen van die nieuwe brandstoffen van organische oorsprong heeft echter bewezen het middel te zijn om op een economisch concurrerende manier te worden geproduceerd versus fossiele kerosine. Het wordt algemeen aanvaard dat een bepaald soort stimuleringsmechanisme moet worden geïmplementeerd om duurzame brandstof aantrekkelijk te maken voor de luchtvaartmaatschappijen, naast de bepalingen van CORSIA en het Europese CO2 handelssysteem. Als resultaat van deze Chinese en Europese samenwerking onder het H2020 programma lijken er enkele mogelijkheden voor een breder gebruik van duurzame brandstof in de luchtvaart, rekening houdend met zowel technische als economische aspecten. Nieuwe brandstofkandidaten zullen in dit project worden geëvalueerd volgens verbeterde modelleringsmethoden, rekening houdend met LCA-optimalisatie, effecten op klimaatverandering en technische en economische gevolgen van hun gebruik.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2022