Project R-10225

Titel

Samenwerkingsovereenkomst tussen UHasselt en VITO betreffende het doctoraat van Murih Pusparum, met als titel: "PRIBE: Personalised Reference Intervals for integrated Biomarkers through new statistical methods and unique longitudinal data"

Abstract

Artsen gebruiken referentie-intervallen (RI) om verschillende testresultaten van patiënten te interpreteren, of het nu gaat om klinische parameters (bv. gewicht), voorspellende of prognostische biomarkers (bv. cholesterolgehalte). Of de testresultaten binnen of buiten een vastgestelde RI liggen, is bepalend voor de diagnose- en behandelingsbeslissingen. Het is dus belangrijk dat RI's op een correcte, interpreteerbare en toepasbare manier worden berekend voor het toenemende spectrum van biomarkers die in de klinische praktijk worden gebruikt (bv. eiwitten of metabolieten gemeten met nieuwe high-throughput technologieën). De huidige methoden om RI's te schatten zijn problematisch omdat ze 1) gebaseerd zijn op de populatieverdeling van parameterwaarden in plaats van op individueel niveau of de combinatie ervan; 2) alleen kunnen worden gebruikt in een transversale setting, terwijl een longitudinale follow-up van patiënten nodig is om de behandelingsrespons te evalueren; 3) te gevoelig zijn voor uitschieters of onrealistische aannames en 4) niet goed toepasbaar zijn op moderne omicsdata. In het PRIBE-project wordt ernaar gestreefd om vakspecifieke longitudinale informatie over de biomarker op te nemen om het methodologische kader voor de berekening van individuele RI's te bevorderen. Gebruikmakend van kwantitatieve regressie, Bayesiaanse en Empirische Bayes-methoden en een unieke longitudinale (omics) dataset, zullen we methodologische en software oplossingen aanbieden die onderzoekers en clinici toelaten om de variabiliteit van biomarker data beter te begrijpen en de individuele RI's te gebruiken voor de opvolging van patiënten in een preventieve geneeskunde benadering.

Periode

16 oktober 2019 - 15 oktober 2023