Project R-10521

Titel

VLIR ZI project 2020

Abstract

Om aan de wereldwijde vraag naar energie te kunnen voldoen, is het onvermijdelijk om verschillende hernieuwbare energiebronnen te behouden, als alternatief voor fossiele brandstoffen. Een van de belangrijkste groene energiebronnen is biomassa, inclusief alle biologisch gesynthetiseerde chemicaliën, primair door fotosynthetische organismen die gebruik maken van zonlicht en kooldioxide. Bij dit proces zijn micro-organismen betrokken, in het rizosfeergebied van een fabriek die het via fotosynthese geproduceerde organische materiaal kan afbreken en elektronen kan vrijmaken om elektriciteit te produceren. Deze vorm van bio-energieoogst wordt Plant Microbial fuel cells (PMFC's) genoemd en wordt soms ook wel biofotovoltaïsch genoemd. Door middel van samenwerking tussen Marokkaanse instituten en XLAB (Universiteit Hasselt), wil dit project deze technologie onderzoeken, manieren van verbetering onderzoeken en een geoptimaliseerd oogst- en opslagsysteem ontwerpen om elektriciteit te leveren aan afgelegen gemeenschappen in Marokko, voor elektrische apparaten met een laag verbruik voor dagelijks gebruik.

Periode

01 januari 2020 - 31 augustus 2022