Project R-10927

Titel

Dioxide naar monoxide (D2M): innovatieve katalyse voor CO2-CO-conversie (Onderzoek)

Abstract

Het doel van dit project is het onderzoek naar en de ontwikkeling van verschillende katalytische technologieën voor de productie van CO als platform-molecule, uitgaande van CO2. Nieuwe concepten voor 6 verschillende types katalyse (homogene, heterogene, elektro-, plasma-, fotokatalyse en een 'chemical looping' proces) zullen onderzocht worden.

Periode

01 januari 2020 - 30 september 2021