Project R-11088

Titel

Darm-orgaan assen in ziekte en gezondheid (Onderzoek)

Abstract

Het gastro-intestinaal stelsel beslaat een enorme oppervlakte en is ons grootste contactorgaan met de buitenwereld. De darm bevat daarom een cruciale barrière die het inwendige milieu van het lichaam beschermt tegen schadelijke producten en pathogenen aanwezig in het darmlumen. Tegelijkertijd moeten de verschillende celtypes in de darmwand die samen met het gastro-intestinaal microbioom de darmpermeabiliteit reguleren, de opname van nutriënten, water en elektrolyten toelaten om spijsvertering efficiënt te laten verlopen. Storingen in deze barrièrefunctie zijn geassocieerd met zowel organische (vb. inflammatoire darmziekten) en functionele (vb. prikkelbaar darmsyndroom) gastro-intestinale aandoeningen. Meerdere studies tonen bovendien aan dat de permeabiliteit van de darm ook aangetast is in ziektes waarvan de pathologie zich primair in andere ('extra-intestinale') organen situeert. Hierbij denken we aan levercirrose (darm-lever as), chronische nierinsufficiëntie (darm-nier as) en spierziektes (darm-spier as), maar ook aan psychiatrische en neurodegeneratieve (darm-hersen as) aandoeningen. Echter, het is veelal onduidelijk in hoeverre verstoorde permeabiliteit in de darm de oorzaak dan wel het gevolg is van deze veel voorkomende aandoeningen. De voorgestelde wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap brengt Vlaamse en buitenlandse laboratoria samen om vanuit gezamenlijke interesse en complementaire expertise het onderzoek naar de regelmechanismen van de darmbarrière en de signaalwegen die tussenkomen in de verschillende darm-orgaan assen in zowel ziekte als gezondheid te stimuleren. Door middel van gemeenschappelijke onderzoeksprojecten, een uitwisselingsprogramma voor jonge onderzoekers en de organisatie van jaarlijkse workshops en onderzoeksdagen zal de kruisbestuiving tussen de partners worden bevorderd.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2024