Project R-10456

Titel

Onderzoek naar de rol van regulatoire T cellen tijdens acute dengue virus infectie

Abstract

De helft van de wereldbevolking woont in gebieden waar het dengue-virus wordt overgedragen, wat jaarlijks resulteert in 400 miljoen infecties wereldwijd. Dengue kent een hoge circulatie in Cambodja en elk jaar worden ongeveer 10.000 kinderen opgenomen in het ziekenhuis met ernstige complicaties van de ziekte. Er is geen remedie voor de ziekte, daarom is een veilig en effectief vaccin om dengue verspreiding te beheersen dringend nodig. Een belangrijk knelpunt is ons gebrek aan begrip van de beschermende T-cell reacties van de gastheer tijdens dengue infectie. Dit doctoraatsonderzoek zal de beschermende T-cell reacties bestuderen in een cohorte van Cambodjaanse, met dengue geïnfecteerde kinderen. We zullen in detail de functie en het phenotype van regulatoire T-cellen zowel ex vivo als in vitro karakteriseren door flowcytometrie en single cell RNA sequencing. Met dit project willen we bewijs leveren voor de inclusie van T-cell epitopen in nieuwe strategieën voor vaccinontwerp in de bestrijding tegen dengue.

Periode

01 april 2020 - 31 december 2023