Project R-11362

Titel

Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het doctoraat van Dries Heylen: "X-omics data analyse en integratie in precieze gezondheidszorg"

Abstract

In de loop van de geschiedenis hebben artsen en medische beroepsbeoefenaars eerder geassocieerde symptomen gebruikt om verschillende ziekten te diagnosticeren en patiënten op de juiste manier te behandelen. In de 20e en 21e eeuw, wanneer klinische biochemische tests commercieel beschikbaar werden, werden deze geïntroduceerd als kwantitatieve diagnostische instrumenten om de medische professional te helpen onderscheid te maken tussen gezondheid en ziekte. Mettertijd zijn er vandaag de dag 1000 tests ontwikkeld en meer dan 150 daarvan bevinden zich in de routinecategorie van laboratoria, waar ze van groot belang zijn in het nemen van klinische beslissingen. Hoewel deze aanpak ons in staat heeft gesteld een algemene betere gezondheid in de (westerse) wereld te bereiken, zijn er een paar nadelen aan dit systeem. Een eerste is dat het eerder een langzame en dure methode is die nog steeds sterk afhankelijk is van de expertise van artsen. Bovendien moet de arts steeds de juiste set van tests kunnen aanraden, soms op basis van algemene symptomen. Dit terwijl de potentiële ziekten die een patiënt zouden kunnen teisteren, mogelijks worden gedefinieerd als onafhankelijke entiteiten die enkel symptomen met elkaar delen. Bovendien zijn de huidige behandelingen voor een specifieke ziekte meestal dezelfde voor alle patiënten, terwijl het profiel van de patiënten biologisch gezien zeer verschillend kan zijn. De recente vooruitgang in de biowetenschappen en -technologie stelt ons in staat om het genetische, metabolische en proteïne gerelateerde profiel van individuen in kaart te brengen aan de hand van een beperkte hoeveelheid monster, waarbij miljoenen moleculaire onderbouwingen van dit monster en dus van het individu waarvan het afkomstig is, aan het licht komen. Deze technologie, verrijkt met bovengenoemde klassieke klinische biochemische metingen, vormt een informatief medium om gezondheid en ziekte te bestuderen. Het doel van dit project is het ontwikkelen van nieuwe methoden en het aanpassen van gevestigde methoden om verschillende niveaus van biologische informatie (genoom, proteoom, metaboloom en biochemische tests) te integreren en te visualiseren, alsook om na verloop van tijd de individuele gezondheid op moleculair niveau te beschrijven. Een netwerk gerichte aanpak wordt hierbij voorgesteld om de overgang van gezondheid naar ziekte te beschrijven als een moleculair & fenotypisch netwerk dat van de ene staat naar de andere evolueert. Dit alles zal met name worden toegepast op genoom, proteoom, metaboloom en klinische biochemische gegevens die worden verzameld in een longitudinale cohortstudie van VITO: het I AM Frontier-cohort project.

Periode

16 december 2020 - 15 december 2024