Project R-10283

Titel

FWO reiskrediet voor deelname aan workshop in Europa - Londen 27 tem 28 juni 2019 :'Jaarlijkse cusus over bovenste lidmaat revalidatie bij personen met een bovenste lidmaat problematiek: intergratie van onderzoek in de klinische praktijk (Editie 7)' (Onderzoek)

Abstract

Het UCLP Centre for Neurorehabilitation en het National Hospital for Neurology and Neurosurgery organiseren een cursus over neurorevalidatie van de bovenste ledematen. Deze tweedaagse cursus biedt een actueel overzicht van het huidig onderzoek naar behandelings- en revalidatie strategieën voor de neurologische patiënt met arm- en hand problemen. In de cursus komt de real-life vertaling van wetenschappelijk bewijs naar de klinische praktijk aanbod en de ingrediënten die een arm^- en hand revalidatie effectief maken worden besproken. De cursussen worden gegeven door Prof. Nick Ward, Kate Kelly, ergotherapeut en Fran Brander, fysiotherapeut. Prof. Nick Ward is een expert in de ontwikkeling van neurorevalidatieprogramma's voor de bovenste ledematen in Europa. Naast zijn klinische werk in het UCLP-centrum voor neurorevalidatie, voert hij een onderzoeksprogramma uit met behulp van structurele en functionele beeldvorming van de hersenen om de mechanismen van herstel na een beroerte te begrijpen, om optimale behandelingen voor stoornissen van de bovenste ledematen te definiëren en om de resultaten op lange termijn te voorspellen na beroerte.

Periode

27 juni 2019 - 28 juni 2019