Project R-10641

Titel

Onderzoeksovereenkomst tussen UHasselt (Rechten) en Woonplatform Limburg vzw voor het project: "Naar een brede sociale woonorganisatie: uitdagingen en valkuilen"

Abstract

Het Vlaams Regeerakkoord van de regering Jambon I (2019-2024) formuleert de ambitie om tegen 1 januari 2023 de socialehuisvestingsmaatschappijen (SHM's) en sociale verhuurkantoren (SVK's) samen tevoegen in één woonactor met maar één speler per gemeente. Vertrekkende vanuit deze ambitie, is het opzet van deze studietweeledig. Enerzijds beoogt dit onderzoek handvaten aan te reiken aan de actoren ophet domein van de sociale huur (in eerste instantie SHM's en SVK's) in deprovincie Limburg om verdere samenwerking (en integratie) te faciliteren. Anderzijds onderzoektdeze studie de mogelijkheden inzake een meer doorgedreven samenwerking tussensociale woonorganisaties in de provincie Limburg. Concreet wordt concreetgestreefd naar een efficiënte, effectieve en klantgerichte organisatie. Er wordt zowel aandacht besteed aan de socialehuursector (o.a. SHM's, SVK's, Vlaams Woningfonds e.a.) als aan de socialekoopsector (SHM's).

Periode

01 februari 2020 - 31 januari 2021