Project R-10690

Titel

Toepasbaarheid en impact van een (semi-)continue digitale hartritme monitor voor de diagnose van voorkamerfibrillatie in een echte, risicovolle patiënten populatie.

Abstract

Voorkamerfibrillatie (VKF) is de meest voorkomende aritmie met een prevalentie van 2%. Optimalisatie van VKF ziektebeheer zal komende decennia een van de belangrijkste doelen voor volksgezondheid zijn, omdat de vergrijzende bevolking en toenemende risico factoren zullen leiden tot een ware VKF epidemie. VKF leidt tot een toegenomen morbiditeit en mortaliteit en beïnvloedt de levenskwaliteit van patiënten. Kortom, het is een uitdaging voor de volksgezondheid met grote sociale en economische implicaties. De huidige gouden standaard technologieën voor diagnose zijn gebaseerd op elektrocardiografie (ECG), wat de noodzaak van geavanceerde tools impliceert. Voor diagnostiek in het ziekenhuis wordt een 12-afleidingen ECG gebruikt. In een ambulante omgeving is een 24-uurs Holter monitor, een ECG pleister of een implanteerbaar toestel beschikbaar. Deze technologieën hebben echter een aanzienlijke impact op de kosten en vereisen logistiek uitdagingen. Het doel van dit PhD project is het valideren en implementeren van FibriCheck, een innovatieve digitale technologie die ritme diagnostiek met enkel een smartphone mogelijk maakt. FibriCheck registreert en analyseert een fotoplethysmografie (PPG) signaal voor de detectie van ritmestoornissen. Desondanks het belangrijke voordelen biedt, gaat de introductie van PPG in de klinische praktijk gepaard met aanzienlijke uitdagingen en onzekerheden: Kunnen PPG tracés door artsen geïnterpreteerd worden en helpen bij klinische besluitvorming? Wat is de klinische relevantie van toegenomen en snellere VKF detectie? Kan FibriCheck kostenbesparend geïmplementeerd worden? Is een overgang van spot-checks met een smartphone naar (semi-)continue monitoring met een smartwatch haalbaar?

Periode

01 maart 2020 - 29 februari 2024