Project R-11646

Titel

Erasmus+ Knowledge Alliance (KA2): Active8-Planet

Abstract

Recente globale bewegingen tonen aan dat er snelgroeiend bewustzijn en interesse is bij de Europese jeugd om zich actief in te zetten voor het verzekeren van een duurzame toekomst voor iedereen. Hoewel de nood aan een holistische, interdisciplinaire en cross-sectorale benadering van duurzaamheid steeds breder wordt erkend op onderzoeks- en beleidsniveau, gebeurt de doorstroming ervan naar het hoger onderwijs slechts traag. Active8-Planet bouwt aan een kennisalliantie die samen de impact van een nieuw Active8-Planet leermodel ontwikkelt, implementeert en beoordeelt. Dit leermodel is gebaseerd op 4 principes van planet-georiënteerde ontwikkeling: (1) Interdisciplinaire & Intergenerationele Co-creatie, (2) Mens-georiënteerd ontwerp, (3) Samenwerking van universiteit en bedrijven, (4) Milieu-ambitie en actie. In "7+1 Team Projecten", zullen studenten, docenten/onderzoekers, en professionelen uit bedrijven het ontwikkelde samenwerkingsmodel toepassen en verfijnen via de co-creatie van praktijkgerichte interventies in het domein van duurzame mobiliteit, circulair bouwen, en gezondheid en welzijn. Als een brug tussen sectoren, disciplines en generaties, zal het project een platform aanbieden om geïsoleerde en discipline-specifieke kennis om te vormen tot gezamenlijke klimaat- en duurzaamheidsacties. Een van de resultaten van de leeractiviteiten van het project zal erin bestaan het opleiden van de eerste cohorten aan toegewijde, risico-nemende jonge "Planeteers" die als ambassadeurs de Active8-Planet principes zullen uitdragen en als actieve co-creatoren zullen optreden voor een duurzame toekomst. Via een robuuste en uitgewerkte disseminatie- en exploitatiestrategie, zal de impact van de projectactiviteiten, -resultaten en –partnerschappen verder gaan dan de projectduur. Meer specifiek zal het leermodel opgenomen worden in bestaande opleidingsonderdelen via het ECTS systeem, zal een agenda worden ontwikkeld om nieuwe 7+1 Team Projecten op te stellen; en zal de aanpak van samenwerking worden verdergezet in onderzoek, ontwikkeling en innovatieprojecten.

Periode

01 januari 2021 - 31 december 2023