Project R-10998

Titel

Interreg Vlaanderen-Nederland project: SUNOVATE

Abstract

Het produceren van Infrarood licht regulerende gepigmenteerde polymeerfolies op pilot schaal, en demonstratie van de folies in de betreffende gebouwgeïntegreerde systemen/devices op TRL niveau 6 in: - gebouw-geïntegreerde ramen, waarin IR-licht regulerende folies worden gebruikt om glasplaten te lamineren. De folies zijn bij lage temperatuur IR-licht doorlatend, en bij temperaturen boven 25°C IR-licht werend. De folie schakelt automatisch op basis van zijn temperatuur tussen beide functionaliteiten. Zichtbaar licht wordt te allen tijde doorgelaten. Demo-ramen met deze folie zullen in een test-gebouw op de TU/e Campus in Eindhoven en/of EnergyVille in Genk worden geïnstalleerd, en de werking zal continu en in real-time worden gevolgd m.b.v. een geïntegreerde temperatuursensor en op het raam aangebrachte spectrofotometers. Tot hoeveel energie besparing en CO2 emissie reductie het gebruik van deze folie leidt, zal worden berekend m.b.v. in de architectuur gangbare software. - gebouw-geïntegreerde BIPV panelen, waarin IR-licht regulerende folies worden gebruikt als encapsulant om de glasplaat op de rest van het paneel te lamineren. De folies laten licht door dat in het paneel naar elektriciteit wordt omgezet, en weren IR licht dat te weinig energie heeft om elektriciteit op te wekken (sub-bandgap golflengtes). Demo-BIPV panelen met deze folie zullen in een test-gebouw op de TU/e Campus in Eindhoven en op EnergyVille in Genk worden geïnstalleerd, en de werking zal continu en in real-time worden gevolgd m.b.v. een geïntegreerde temperatuursensor en meetapparatuur om de elektriciteitsopbrengst vast te stellen. Tot hoeveel extra elektriciteitsopwekking deze IR-licht regulerende folies zal leiden, zal worden vastgesteld door de opbrengst minimaal 1 jaar lang in real-time te volgen. Dezelfde BIPV panelen met niet-gepigmenteerde folies zullen in deze real-life testen als referentie worden meegenomen.

Periode

01 juli 2020 - 31 december 2022