Project R-71

Titel

Synthese en karakterisatie van Poly(p-xylyleen) Derivaten.

Abstract

Een nieuwe polymerisatieroute is ontwikkeld. In het project wordt de scope en limitatie onderzocht. Eveneens is het homo- en copolymerisatiegedrag doelstelling om alle reaktieparameters te beheersen, zodanig dat er een strikte controle is op de struktuurparameters van de materialen.

Periode

01 januari 1995 - 31 december 1995