Project R-2085

Titel

Informatie-gestuurde modellering van de impact van vervroegde, grootschalige HIV behandeling op de HIV incidentie in Zuidelijk Afrika

Abstract

De recente publicatie van Granich et al. (2009) heeft aangetoond dat universele, vrijwillige HIV tests met onmiddellijke antiretrovirale therapie een belangrijk effect kan hebben op de HIV incidentie in landen met algemene HIV epidemieën. Onder meer realistische scenarios van suboptimale HIV behandeling, zullen leeftijdsverschillen tussen seks partners en concurrent relationships (twee of meer in tijd overlappende seksuele relaties) echter een effect hebben op de impact van HIV behandeling op HIV incidentie. De hoofddoelstelling van het project is de impact van een vroege, grootschalige HIV behandeling op de HIV incidentie in Mozambique en Zuid-Afrika te modelleren, gebruikmakend van het simulatiemodel SIMPACT. Om het model correct te parameteriseren dienen gegevens over het seksueel gedrag te worden verzameld aan de hand van enquêtes over de vorming van (seksuele) relaties bij vrouwelijke sekswerkers en hun mannelijke cliënten in Tete, Mozambique en huishoudens in Kaapstad in Zuid-Afrika. Recurrent event analysis zal gebruikt worden om de duur en de frequentie van relaties te modelleren. Het epidemiologisch stochastisch model SIMPACT zal gebruikt worden om de impact van vroege HIV behandeling op HIV incidentie te schatten in Mozambique en Zuid-Afrika, rekening houdend met complexiteiten van leeftijdsstructuren en overlappende relaties in de populatie.

Periode

01 januari 2010 - 31 december 2013