Project R-10912

Titel

Stedelijke sieraden, versierde steden

Abstract

Het sieraad en de stad spelen een belangrijke rol in mijn ontwerppraktijk. Via ontwerpend en discursief onderzoek wil ik de relatie tussen het sieraad als artefact en de stad als context exploreren. Leidend hierbij is practice-based en process-led onderzoek dat zal resulteren in tekstuele en beeldende output, versterkt door de dialoogwandeling als onderzoeksmethodiek. Het onderzoek vertrekt vanuit drie thema's die relevant zijn in de discoursen van sieraadontwerp en stedenbouw: materie, ornament(iek) en lichaam. In het onderzoek naar materie vormt de relatie tussen edele en onedele materialen in het sieraad en de stad het vertrekpunt met een prominente rol voor hun achterliggende betekenissen. Het onderzoek naar ornament(iek) vertrekt vanuit de tweeledige definitie van het woord dat zowel synoniem staat voor een sieraad als een decoratieve toevoeging aan gebouwen aanduidt. De ontkoppeling van de relationele samenhang tussen het lichaam en het sieraad en het lichaam en de stad staat centraal in het laatste thema. In vraag wordt gesteld hoe de stad aansluit bij ons lichaam en welke stedelijke maatvoering terug te brengen is naar het sieraad. Dit project bevraagt grondig mijn ontwerppraktijk via een analogie tussen het sieraad en de stad. Daarnaast positioneert het de urbane context als werkveld voor het sieradenvakgebied en bij uitbreiding het bredere ontwerpveld. Deze specifieke omgeving lijkt zich te presenteren als nieuwe democratische context binnen het vakgebied van het sieraad dat de laatste jaren aan relevantie heeft ingeboet binnen de toegepaste kunsten. Daarnaast onderzoekt en analyseert dit project een crossdisciplinaire manier van werken.

Periode

01 november 2020 - 31 oktober 2024