Project R-11336

Titel

Onderzoeks-en participatietraject toekomstige bestemming van de 5 kerken in Groot Herk en opstellen van een kerkenbeleidsplan

Abstract

De stad Herk-de-Stad i.s.m. Parcum wenst een kerkenbeleidsplan te laten opstellen, met een langetermijnvisie voor de vijf kerken in Herk-de-Stad. Het geüpdatet kerkenbeleidsplan dient een gedragen plan te zijn, gedragen door de lokale gemeenschap (waaronder burgers, scholen en verenigingen), de gemeenteraad, het pastorale team, het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken en ook de bovenlokale instanties. Een participatief traject met de lokale gemeenschap, het lokale bestuur en de bovenlokale organisaties dient de basis te vormen voor het gedragen kerkenbeleidsplan. Dit plan zal functioneren als strategische toekomstvisie en geïntegreerd worden in het verdere beleid van de stad.

Periode

20 april 2020 - 30 juni 2021