Project R-11217

Titel

Ontwikkeling van een evidence based proof of concept zorgpad voor Niet-Alcoholische Vette Leverziekte in Vlaanderen.

Abstract

Een toenemend percentage van de mensen wereldwijd heeft niet-alcoholische vette leverziekte (NAFLD) of loopt het risico deze te ontwikkelen. NAFLD kan evolueren naar niet-alcoholische steatohepatitis gecompliceerd door levercirrose en zelfs hepatocellulair carcinoom (HCC). Er zijn geen nauwkeurige en hoogwaardige gegevens over de prevalentie van de ziekte en haar verschillende stadia en subtypes, hoe NAFLD-patiënten met fibrose worden doorverwezen, noch over de evolutie van NAFLD-patiënten in een West-Europese samenleving en hun levenskwaliteit. Ondanks het klinische belang en de potentiële impact op de gezondheidszorg is er een opvallend gebrek aan bewustzijn over NAFLD als ziekte op alle niveaus van de gezondheidszorg in België. Het doel van dit project is dan ook om deze items te bestuderen in Vlaanderen, België. Deze gegevens moeten ook helpen om de huidige richtlijnen voor verdere zorg voor NAFLD-patiënten te verfijnen en te optimaliseren. Bovendien is er een volledige afwezigheid van een gestandaardiseerd zorgpad in Vlaanderen. Daarom willen we het algoritme dat door de Belgische Vereniging voor de Studie van de Lever voor NAFLD-screening werd gecreëerd, valideren met behulp van niet-invasieve methoden (bloedafname (biomarkers), FibroScan® (Vibration Controlled Transient Elastography) en CAPTM (Controlled Attenuation Parameter) in een algemene populatie en voor elk van de belangrijkste risicogroepen. Het gebruik van het algoritme zal een vroege diagnose en behandeling van NAFLD mogelijk maken, waardoor de kans op het ontwikkelen van levercirrose en HCC tot een minimum wordt beperkt. Bovendien zal de kwaliteit van leven onder NAFLD-patiënten worden bepaald.

Periode

01 november 2020 - 31 oktober 2022