Project R-11241

Titel

Microstructurele analyse en applicatie-gebaseerde oplossingen voor PID in geavanceerde PV technologieën met een focus op IIPV en BIPV

Abstract

Fotovoltaïsche (PV) energieproductie is de snelst groeiende hernieuwbare energiebron ter wereld doordat de prijs voor opgewekte energie door PV steeds daalt (LCOE). De levensduur van PV systemen kan de LCOE drastisch verlagen. Vermits de PV systemen in serie geconnecteerd zijn, en het PV frame voor de veiligheid geaard is, ontstaat een potentiaalverschil wat potentialinduced degradation (PID) veroorzaakt. Nieuwe PV technologieën zoals bifaciale p-PERC PV cellen zijn interessant voor infrastructuur-geïntegreerde PV (IIPV) toepassingen, maar ten gevolge van PID daalt hun levensduur en stijgt de LCOE. Hierdoor dient dit PID mechanisme onderzocht te worden bij p-PERC om toepassing gebaseerde oplossingen te vinden met als doel een verhoogde weerstand tegen PID, en dus een verlaging in LCOE. Vervolgens zijn er de dunne-film perovskieten zonnecellen die een sterke meedinger zijn in het verlagen van de LCOE. Deze cellen kennen hun toepassing in het opkomende gebouw-geïntegreerde PV (BIPV). Onderzoek heeft reeds aangetoond dat deze cellen zeer gevoelig zijn aan PID. Doordat deze nieuwe technologie sterk opkomt, is het belangrijk een beter inzicht te verkrijgen in het PID mechanisme zodat toepassing gebaseerde oplossingen bedacht kunnen worden tegen PID.

Periode

01 november 2020 - 31 oktober 2022