Project R-10913

Titel

Speculatieve en creatieve methoden voor historische tegenverhalen: ruimtelijk archief, scenografische praktijk en fictionalisering

Abstract

Vanuit het besef dat klassieke historische narratieven vaak constructies zijn van kolonialistische, imperialistische en patriarchale ideologieën, wil dit project het fictionele in historiografie net als een kans beschouwen om alternatieve historische verhalen of tegenverhalen te verkennen en te construeren. Mijn interesse gaat uit naar minder belangrijk geachte verhalen, genres en relicten, die terug te vinden zijn in de marges van historische archieven (dromen, visioenen, geruchten, enz.). Ze stellen me in staat om hiërarchische kennisstructuren van een nieuw kader te voorzien en nieuwe mogelijkheden voor kritisch denken mogelijk te maken. Dit project richt zich op verschillende historische karakters, die buiten de bestaande machtsdiscoursen opereerden, en werden gezien als herrieschoppers of antihelden, zoals Sappho, Mikhail Bakunin, St. Thecla, Mary Anning, Emanuel Swedenborg en Michel Leiris.Toch ontwikkelden deze mensen visionaire praktijken die voor latere generaties de inspiratie vormden voor culturele en politieke veranderingen. Dit transdisciplinaire artistieke onderzoeksproject is gebaseerd op historische, etnografische, scenografische en literaire theorieën, methoden en praktijken. Dit onderzoek zal vooral gebeuren via imaginaire betrokkenheid, fictionalisering, tegenvertellingen en autohistoria. Het project zal resulteren in een combinatie van scenografieën, installaties, performances en academische en artistieke publicaties. Als belangrijkste output wil ik een ruimtelijk archief van historische figuren creëren, een scenografische opstelling waarin onterecht gemarginaliseerde figuren en verhalen kunnen worden herdacht.

Periode

01 november 2020 - 31 oktober 2024