Project R-11808

Titel

H2020 RIA Current Direct

Abstract

De transportsector draagt bij aan bijna een kwart van de Europese uitstoot van broeikasgassen (BKG). Vergeleken met andere sectoren, zoals de landbouw of de energiesector, is het de enige sector met emissies die hoger zijn dan die van 1990. De emissies door vervoer over water vertegenwoordigen ongeveer 13% van de totale broeikasgasemissies in de EU door de vervoerssector. Bovendien zouden de emissies van vervoer over water tegen 2050 met 50% tot 250% kunnen stijgen in een business-as-usual-scenario, wat de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs ondermijnt. De uitdaging voor een grootschalige adoptie en implementatie van batterijen voor vervoer over water heeft vooral te maken met de hoge kosten van de batterijsystemen en cellen. Het Current Direct-project pakt deze uitdagingen aan door een innovatieve lithium-ioncel voor te stellen die is geoptimaliseerd voor vervoer over water, met behulp van nieuwe productietechnieken die een consistente kostenverlaging mogelijk maken in vergelijking met de huidige marktprijzen. Daarnaast zal een verwisselbaar, gecontaineriseerd energieopslagsysteem worden ontwikkeld dat is geoptimaliseerd voor kosten en bedrijfsvoering in de vervoerssector over water. Het overkoepelende doel van het Current Direct-project is het ontwikkelen en demonstreren van een innovatief verwisselbaar watergedragen transportbatterijsysteem en EaaS-platform in een operationele omgeving in de haven van Rotterdam op TRL7, dat het snel opladen van schepen, vlootoptimalisatie en nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk maakt. Het Current Direct-project is gericht op (i) het aanzienlijk verlagen van de totale kosten van batterijen, (ii) het verminderen van de BKG-emissies van de zeetransportsector door middel van elektrificatie van scheepsvloten, (iii) het verhogen van de energiedichtheid van batterijcellen en ( iv) investeringen aan te trekken voor innovatie, banen en kenniscreatie in de Europese zeevervoer- en batterijsector.

Periode

01 januari 2021 - 31 december 2023