Project R-11201

Titel

Impact van verweerde micro- en nanoplastics op de aquatische modelsystemen S. mediterranea and D. magna. (Onderzoek)

Abstract

Plastics zijn niet meer weg te denken uit onze omgeving. Elk jaar wordt wereldwijd 300 miljoen ton plastic geproduceerd. Momenteel wordt vervuiling en verspreiding van plastic als een van de meest ernstige milieuproblemen gezien en de bezorgdheid neemt toe. Een subfractie van dit plastic afval zijn micro- en nanoplastics (NMPs). Ze worden over de hele wereld aangetroffen en vervuilen onze waterlichamen, sedimenten en aquatische organismen. De meeste studies hebben zich gericht op het mariene milieu en hebben aangetoond dat NMP's schadelijke effecten veroorzaken in organismen. Ondanks het feit dat de effecten voor microplastics al op grote schaal beschreven zijn, moeten de onderliggende toxiciteit mechanismen nog worden ontdekt. Informatie over parameters die toxiciteit bepalen (grootte, vorm, contaminanten) en onderzoek op de nanoschaal ontbreken bijna volledig. Ik zal deze kennishiaten en de huidige behoeften die door overheidsinstellingen zijn vastgesteld, trachten aan te pakken. Ik zal de parameters die toxiciteit veroorzaken, de opnamekarakteristieken en de werkingsmechanismen bepalen door me te richten op de toxicokinetiek en dynamiek op een langere tijdschaal, en na een herstelperiode van verweerde partikels op de nanoschaal. Alle experimenten zullen worden uitgevoerd op twee zoetwater modelorganismen; Daphnia magna en Schmidtea mediterranea, om soortspecifieke effecten aan te pakken om het risico te bepalen van NMP's op het aquatisch milieu.

Periode

01 november 2020 - 31 oktober 2024