Project R-10896

Titel

RESTORE: Realistische voorspelling, controle en paraatheid ten aanzien van komende COVID-19 pieken

Abstract

De volgende maanden zal de Belgische bevolking haar gedrag aanpassen om de COVID-19-uitbraak onder controle te houden om onze gezondheidszorg niet te hypothekeren. Dit vraagt om een expertgedreven beleid dat steunt op accurate voorspellingen van de verdere COVID-19 verspreiding in België om de impact van controleen mitigatie scenario's te bepalen. Dit bereiken we door te starten vanuit gevestigde populatiegebaseerde SEIR-modellen en deze uit te breiden om rekening te houden met de leeftijds- en spatiale dynamiek van COVID-19, de stochasticiteit die inherent is aan ziekteverspreiding en de bedcapaciteit in ziekenhuizen. Deze uitgebreide modellen zullen verder aangevuld worden met een socioeconomisch model om het effect van de maatregelen op het welzijn, consumptiegedrag, de arbeidsmarkt en de economische activiteit in te schatten. Finaal zal er een regelaar voor de uitgebreide ziekteverspreidingsmodellen ontwikkeld worden om de optimale combinatie van controle- en mitigatiemaatregelen te bepalen. Zo'n uitgebreid en holistisch SEIR-modelleerkader vormt een solide basis van waaruit we de Belgische instellingen voor volksgezondheid en beleidsmakers kunnen voorzien van nauwkeurigere voorspellingen. Momenteel voorziet het consortium de Belgische beleidsmakers reeds van voorspellingen op korte termijn en beschikt het aldus over alle connecties en reeds functionerende modellen die een snelle oplevering van verbeterde tools mogelijk maken.

Periode

22 mei 2020 - 21 mei 2021