Project R-11189

Titel

IOF Proof of concept project Katelijn Quartier : EDG (Onderzoek)

Abstract

De Experience Design Generator (EDG) is een prototype van een tool die de 'beleving' in een fysieke winkel meet. De EDG is nog geen kant en klare tool. Het prototype is afkomstig uit de fashion retail en heeft verdere validaties nodig om ook in andere sectoren bruikbaar te zijn. Op basis van deze validaties kunnen de onderliggende wegingscriteria en scores worden verfijnd en gekalibreerd, waardoor de tool verder kan worden opgeschaald en gelicenseerd. Zowel de input als de output zijn nog niet aangepast aan de visuele taal van mogelijke licentiehouders. Het doel van dit POC-project is drieledig: 1. verdere validatie en calibratie binnen fashion maar zeker binnen andere sectoren, 2. aanpassingen aan een ready-to-license tool en 3. een marktverkenning naar potentiële licentiehouders en hun betalingsbereidheid. In ons businessmodel richten we ons op een licentiemodel onder een selecte groep experts - interieurontwerpers (inclusief (interieur)architecten), productontwerpers en consultants met specifieke expertise in de retail. UHasselt zal de eindklanten niet rechtstreeks bedienen. Daarom willen we met betrekking tot de EDG onze diensten van het Retail Design Lab aanvullen met een licentiemodel voor alleen experts.

Periode

01 november 2020 - 31 december 2022