Project R-10897

Titel

Testen en optimaliseren van een mobiele app in België voor het voorkomen en beheersen van COVID-19-infecties

Abstract

Dit project heeft tot doel een digitale tool voor contactmapping (de 'COVered App') te ontwikkelen en te testen om de efficiëntie en effectiviteit van de overkoepelende contacttracingstrategie in Vlaanderen en België te verbeteren. De COVered-app gaat verder dan de huidige aanpak van België door GPS-gegevens (locaties) te combineren met BLE-technologie om contacten in kaart te brengen. Het zorgt voor de uitwisseling van zorggerelateerde informatie tussen eHealth en CoZo.be (Collaboratief Zorgplatform), inclusief de nationale laboratoriumresultaten-server. Dit project omvat 3 werkpakketten die gelijktijdig zullen worden uitgevoerd: 1. open bètatests bij 20.000 inwoners van Gent om de functionaliteit en het vermogen van de app om contacten, superspreiding en hotspots te detecteren en te optimaliseren; 2. Juridische en ethische aspecten om een nieuw wettelijk kader voor te stellen om gezondheidswetgeving, ethische kwesties en privacykwesties te beantwoorden; 3. Privacy en informatiebeveiliging om vereisten te bepalen en richtlijnen te creëren voor app-ontwikkeling. Dit project stelt de COVered-app in staat om overtuigend wetenschappelijk bewijs te genereren over Belgische tools voor digitale contactmapping, en biedt zo een wetenschappelijke basis voor de Belgische overheid om te overwegen in de huidige en toekomstige pandemieën.

Periode

22 mei 2020 - 31 mei 2021